polski english

Pobieranie hasła do serwerów UEK

UWAGA Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria posiadają konto również na serwerze ie.uek.krakow.pl, hasło startowe jest takie samo jak na serwerze Wizard.

System umożliwia odczytanie hasła do nowo założonego konta na serwerze uczelnianym. Hasło można odczytać 3 razy ze względu na poziom bezpieczeństwa. W przypadku, gdy limit prób zostanie wykorzystany, a użytkownik zapomni lub nie zmieni hasła należy skontaktować się z administratorami (dane kontaktowe znajdują się w menu "Instrukcja")

Aby uzyskać hasło do serwera należy kliknąć w link "Hasło startowe" znajdujący się w menu po prawej stronie.
Hasło może być pobrane wyłącznie z komputerów zlokalizowanych na terenie kampusu UEK w Krakowie!

Następnie należy się uwierzytelnić poprzez wprowadzenie danych osobowych jednoznacznie identyfikujących profil studenta. Dane osobowe powinny być zgodne z danymi studenta znajdującymi się w Systemie Dziekanatowym.

Hasło to jest hasłem startowym i jego zmiana jest możliwa z poziomu konsoli systemu operacyjnego. Do połączenia z powłoką serwera należy użyć programu putty, który można pobrać z www.putty.org.
Po uruchomieniu programu putty należy wprowadzić nastęujące ustawienia:

Host Name: wizard.uek.krakow.pl
Port: 22
Connection type: SSH

Login jest tworzony na podstawie numeru albumu, np. student o numerze albumu 123456 posiada następujący login: s123456. Dla studentów studiów doktoranckich login jest tworzony wraz z sufiksem dok np. s123456dok. Dla studentów studiów podyplomowych login jest tworzony wraz z sufiksem pod np. s123456pod. Następnie po podaniu loginu i hasła startowego mamy możliwość zmiany hasła za pomocą polecenia:

s123456@wizard2:~$ passwd
Changing password for s123456
Old password:

UWAGA Podajemy stare hasło i dwukrotnie podajemy nowe, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie używać haseł będących frazami słownikowymi oraz haseł krótszych niż 6 znaków.