Apereo Central Authentication Service (CAS)

Poniższy przycisk przekierowuje do strony pozwalającej pobrać hasło startowe do poczty studenckiej oraz instrukcje polączenia z serwerem wizard.

After clicking the link below you will be redirected to page which allows you to set up initial password for Wizard e-mail account and get instructions how to connect to Wizard server.

  • Przejdź do strony WizardGo to Wizard page

Poniższy przycisk przekierowuje do strony logowania do konta studenckiego w systemach związanych z USOS. Ta strona pozwala zmienić hasło do systemu USOSWEB.

After clicking the button below you will be redirected to USOS student account login page. That page allows you to change your USOSWEB password.

  • Przejdź do konta USOSGo to USOS account